Тил туралы макал мателдер

Тил туралы макал мателдер

  • Тл жетпейтн тукпр жо; Адам тл тас жарар,Тас жармаса, бас жарар;Тлге шешен, кушке мешел; журектер тлдскенде тл тыйылады; тл буынсыз, ой тупсз ;тл -тиексз
  • нер алды – ызыл тл .
    Тл тас жарады тас жармаса бас жарады
    шеберд олы орта шешен тл орта
    тл буынсыз ой тпсз .