Реши уравнение с×3=210,с×3=240, 210÷а=30, 240÷а=30, х÷3=70,х÷3=60

Реши уравнение с×3=210,с×3=240, 210÷а=30, 240÷а=30, х÷3=70,х÷3=60

 • C3=210
  C=210:3
  C= 70

  C3=240
  C= 80

  210:a=30
  A= 210:30
  A= 7

  240:a=30
  A= 240:30
  A=8

  X:3=70
  X=703
  X=210

  X:3=60
  X= 360
  X= 180

 • С3=210
  с=210:3
  с=70
  703=210