Людям – разбор под цифрой 1 Плииз

Людям – разбор под цифрой 1 Плииз

 • Людям-лудам
  л-л-согл.,сонор.,мяг.
  ю-у-глас.,удар.
  д-д-согл.,мяг.,тв.
  я-а-глас.,безуд.
  м-м-согл.,сонор.,тв
  ___________________
  5б.,5зв
 • Людям – лю-дям – 2 слога л у д а мл – согл., мягк., зв. – лу – гл,. ударн. – юд – согл., мягк., зв. – да – гл., безударн. – Ям – согл., тв., зв. – м____ __5 зв. 5 букв